Odległość, na którą wysuniesz markizę w przód to wysięg markizy.

Uwaga – Australia, jak każda markiza porusza się pod odpowiednim katem nachylenia, zatem rzeczywista odległość, na którą wysuniesz markizę będzie odpowiednio krótsza.

Możliwe do zaprojektowania wysięgi: 160 cm, 210 cm, 260 cm, 310 cm, 360 cm.

Uwaga – możliwość zaprojektowania danego wymiaru wysięgu markizy jest ściśle powiązana z jej szerokością.

Instrukcja pomiaru Australia
Instrukcja pomiaru markizy Australia
Australia wysięg
Wysięg markizy AUSTRALIA
Australia kąt pochyłu
Kąt pochyłu markizy AUSTRALIA